Andelstal

Samfällighetsföreningen Riberstad har fyra sektioner: (Läs mer om sektionerna på sidan om Riberstads samfällighetsförenings ansvarsområde.)

 • Sektion 1 (A nedan): Kvartersmark (andelstal fördelade utifrån BTA-yta)
 • Sektion 2 (B nedan): Dagvattensystem (andelstal fördelade utifrån tomtyta)
 • Sektion 3 (C nedan): Sopsug norr (andelstal fördelade utifrån antal bostäder och om man är associerad med ett sopsugsnedkast tillhörande sopsug norr)
 • Sektion 4 (D nedan): Sopsug söder (andelstal fördelade utifrån antal bostäder och om man är associerad med ett sopsugsnedkast tillhörande sopsug söder)

Medlemmarna i Riberstad har följande andelstal i respektive sektion: (Hitta rätt fastighesbeteckning med Malmö stads karta: Zooma in ett kvarter i Västra Hamnen på kartan, och slå på ”Visa i kartan” > ”Bo & bygga” > ”Fastigheter” för att kunna se vad fastigheten heter.)

 1. Hamnen 33:1
  1. 0 %
  2. 17,6600 %
  3. 0 %
  4. 14,8699 %
 2. Hytten 1
  1. 2,4793 %
  2. 1,8700 %
  3. 7,2727 %
  4. 0 %
 3. Hytten 2
  1. 5,4084 %
  2. 4,9000 %
  3. 11,6364 %
  4. 0 %
 4. Hytten 3
  1. 0,7498 %
  2. 0,7700 %
  3. 1,4545 %
  4. 0 %
 5. Hytten 4
  1. 5,9382 %
  2. 3,4100 %
  3. 11,634 %
  4. 0 %
 6. Hytten 5
  1. 1,2096 %
  2. 0,6700 %
  3. 2,1818 %
  4. 0 %
 7. Hytten 6
  1. 0,2999 %
  2. 0,5000 %
  3. 0,5455 %
  4. 0 %
 8. Hytten 7
  1. 0,2999 %
  2. 0,5000 %
  3. 0,5455 %
  4. 0 %
 9. Hytten 8
  1. 3,1790 %
  2. 2,2800 %
  3. 6,5455 %
  4. 0 %
 10. Propellern 1
  1. 5,0885 %
  2. 4,2500 %
  3. 0 %
  4. 10,03717 %
 11. Propellern 2
  1. 3,3490 %
  2. 2,5800 %
  3. 0 %
  4. 5,57621 %
 12. Propellern 3
  1. 8,8773 %
  2. 6,3500 %
  3. 0 %
  4. 14,12639 %
 13. Propellern 4
  1. 0,2999 %
  2. 0,3900 %
  3. 0 %
  4. 0,37175 %
 14. Propellern 5
  1. 0,2999 %
  2. 0,3900 %
  3. 0 %
  4. 0,37175 %
 15. Propellern 6
  1. 0,2999 %
  2. 0,3700 %
  3. 0 %
  4. 0,37175%
 16. Propellern 7
  1. 0,2999 %
  2. 0,3700 %
  3. 0 %
  4. 0,37175 %
 17. Propellern 8
  1. 0,2999 %
  2. 0,3900 %
  3. 0 %
  4. 0,37175 %
 18. Salongen 1
  1. 2,3393 %
  2. 1,5600 %
  3. 0 %
  4. 4,83271 %
 19. Salongen 2
  1. 3,9788 %
  2. 1,5300 %
  3. 5,8182 %
  4. 0 %
 20. Salongen 3
  1. 1,9794 %
  2. 1,1400 %
  3. 5,4545 %
  4. 0 %
 21. Salongen 4
  1. 1,8095 %
  2. 2,1900 %
  3. 3,364 %
  4. 0 %
 22. Salongen 5
  1. 2,2493 %
  2. 2,5300 %
  3. 4,0000 %
  4. 0 %
 23. Salongen 6
  1. 0,3899 %
  2. 0,3200 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 24. Salongen 7
  1. 1,8894 %
  2. 1,1300 %
  3. 2,5455 %
  4. 0 %
 25. Salongen 8
  1. 2,8491 %
  2. 3,2700 %
  3. 4,0000 %
  4. 0 %
 26. Salongen 9
  1. 4,4087 %
  2. 3,4300 %
  3. 0 %
  4. 6,31970 %
 27. Salongen 10
  1. 6,3381 %
  2. 3,8700 %
  3. 0 %
  4. 7,80669 %
 28. Salongen 11
  1. 3,1790 %
  2. 2,8600 %
  3. 0 %
  4. 5,20446 %
 29. Salongen 12
  1. 4,7086 %
  2. 3,4900 %
  3. 0 %
  4. 7,80669 %
 30. Salongen 13
  1. 0,2399 %
  2. 0,2000 %
  3. 0 %
  4. 0,37175 %
 31. Salongen 14
  1. 0,3099 %
  2. 0,4900 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 32. Salongen 15
  1. 0,1899 %
  2. 0,4400 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 33. Salongen 16
  1. 5,3084 %
  2. 3,6600 %
  3. 0 %
  4. 10,7807 %
 34. Salongen 17
  1. 0,2699 %
  2. 0,2300 %
  3. 0 %
  4. 0,37175 %
 35. Salongen 18
  1. 0,2699 %
  2. 0,2100 %
  3. 0 %
  4. 0,37175 %
 36. Salongen 19
  1. 0,2699 %
  2. 0,2300 %
  3. 0 %
  4. 0,37175 %
 37. Salongen 20
  1. 2,3393 %
  2. 1,7100 %
  3. 4,7273 %
  4. 0 %
 38. Salongen 21
  1. 0,3099 %
  2. 0,6600 %
  3. 0,7273 %
  4. 0 %
 39. Salongen 22
  1. 0,4099 %
  2. 0,9500 %
  3. 0,7273 %
  4. 0 %
 40. Salongen 23
  1. 0,3399 %
  2. 0,3100 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 41. Salongen 24
  1. 0,3399 %
  2. 0,3100 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 42. Salongen 25
  1. 0,3399 %
  2. 0,3100 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 43. Salongen 26
  1. 0,3399 %
  2. 0,3100 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 44. Salongen 27
  1. 0,3399 %
  2. 0,3200 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 45. Salongen 28
  1. 0,2399 %
  2. 0,2800 %
  3. 0 %
  4. 0,37175 %
 46. Salongen 29
  1. 0,2399 %
  2. 0,2800 %
  3. 0 %
  4. 0,37175 %
 47. Salongen 30
  1. 0,2399 %
  2. 0,2000 %
  3. 0 %
  4. 0,37175 %
 48. Salongen 31
  1. 0,3099 %
  2. 0,2700 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 49. Salongen 32
  1. 0,3099 %
  2. 0,2600 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 50. Salongen 33
  1. 0,3099 %
  2. 0,2600 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 51. Salongen 34
  1. 0,3099 %
  2. 0,2700 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 52. Salongen 35 (efter avknoppning av Salongen 52, 53 och 54)
  1. 0,3679 %
  2. 0,5141 %
  3. 0,7273 %
  4. 0 %
 53. Salongen 36
  1. 0,2499 %
  2. 0,2800 %
  3. 0 %
  4. 0,37175 %
 54. Salongen 37
  1. 0,2499 %
  2. 0,2700 %
  3. 0 %
  4. 0,37175 %
 55. Salongen 38
  1. 0,2499 %
  2. 0,2700 %
  3. 0 %
  4. 0,37175 %
 56. Salongen 39
  1. 0,2199 %
  2. 0,4700 %
  3. 0 %
  4. 0,37175 %
 57. Salongen 40
  1. 0,2499 %
  2. 0,2700 %
  3. 0 %
  4. 0,37175 %
 58. Salongen 41
  1. 0,2799 %
  2. 0,4100 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 59. Salongen 42
  1. 0,3299 %
  2. 0,4100 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 60. Salongen 43
  1. 0,3299 %
  2. 0,4100 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 61. Salongen 44
  1. 0,3399 %
  2. 0,5700 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 62. Salongen 45
  1. 3,1091 %
  2. 2,6300 %
  3. 8,0000 %
  4. 0 %
 63. Salongen 46
  1. 0,3899 %
  2. 0,3300 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 64. Salongen 47
  1. 0,3499 %
  2. 0,2900 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 65. Salongen 48
  1. 0,3499 %
  2. 0,2900 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 66. Salongen 49
  1. 0,3499 %
  2. 0,2900 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 67. Salongen 50
  1. 0,3899 %
  2. 0,3300 %
  3. 0,3636 %
  4. 0 %
 68. Salongen 51
  1. 3,0791 %
  2. 3,8700 %
  3. 0 %
  4. 6,31970 %
 69. Salongen 52
  1. 0,2875 %
  2. 0,3956 %
  3. 0,7273 %
  4. 0 %
 70. Salongen 53
  1. 0,4617 %
  2. 0,3482 %
  3. 0,7273 %
  4. 0 %
 71. Salongen 54
  1. 0,2925 %
  2. 0,2221 %
  3. 0,7273 %
  4. 0 %
 72. Skansen 1
  1. 0 %
  2. 0 %
  3. 9,8182 %
  4. 0 %

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.