Ansvarsområde

Riberstad är en samfällighet som ansvarar för underhållet av smågator, belysning, planteringar, fontäner och dagvattenrännor i den inre delen av det södra Bo01-området. Denna sida beskriver i detalj vad som ingår i samfälligheten Riberstad.

Samfällighetsföreningen Riberstad är uppdelad i fyra sektioner:

 • Sektion 1: Kvartersmark
 • Sektion 2: Dagvattensystem
 • Sektion 3: Sopsug norr
 • Sektion 4: Sopsug söder

Medlemmarna i samfällighetsföreningen Riberstad ingår med olika stora andelar i de olika sektionerna, beroende på:

 • För sektion 1: Storleken på fastighetens BTA-yta.
 • För sektion 2: Storleken på fastighetens tomtyta.
 • För sektion 3 och 4: Vilken sopsug fastigheten är ansluten till samt antalet lägenheter i fastigheten.

 

Sektion 1: Kvartersmark

Denna sektion handlar om:

 • Kommunikationsytor:
  • gångar,
  • gränder,
  • torg mm. (överbyggnad 0.5m)
 • Planteringar, inklusive matjord.
 • Belysningsanläggningar på gemensamma ytor samt belysning av dagvattenkanaler.

Kvartersmarken är utmärkt med rött i kartan nedan.

Riberstad, sektion 1

 

Sektion 2: Dagvattensystem

Denna sektion handlar om:

 • Nivåbrunnar/pumpbrunnar.
 • Rännor och minikanaler.
 • Cortenplåtar, samt 0,3 m på vardera sidan om ränna/minikanal.
 • Tryckvattenledningar och dagvattenledningar.
 • Aquapunkter och fördröjningsmagasin.
 • Hörnelement, utlopp och stuprörsmottag.

Så här ser en aquapunkt ut:

Aquapunkt

 

Så här ser ett fördröjningsmagasin ut:

Fördröjningsmagasin

 

Notera att även stenen nedan framför fördröjningsmagasinet ingår i samfälligheten:

Fördröjningsmagasin uppifrån

 

Utloppet nedan finns i strandskoningen utanför Sundspromenadens trädäck. Utloppet ingår i samfälligheten. Regnvatten från taken i området rinner ut i havet via de öppna dagvattenkanalerna och ett utlopp av denna typ.

Utlopp utanför Sundspromenaden

 

Före utloppet så finns det en övertäckt betongbassäng, se bilden nedan. Betongbassängen ingår i samfälligheten. När det regnar: Vattnet från taken i området samlas i betongbassängen innan det rinner ut i havet.

Övertäckt betongdamm

 

I bilden nedan slutar den öppna dagvattenrännan i en brunn, efter brunnen följer ett underjordiskt rör som släpper ut dagvattnet i hamnen. En brun cortenplåt täcker över den öppna dagvattenkanalen när den korsar grändens gångyta.

Öppen dagvattenkanal

 

Bilden nedan visar en hörnsten som ingår i samfälligheten:

Hörnsten

 

Bilden nedan visar två stuprörsmottag som ingår i samfälligheten:

Stuprörsmottag

 

Kartan nedan visar visar vad som ingår i sektion 2, dagvattensystem.

Riberstad sektion 2

 

Sektion 3 & 4: Sopsugen

När det gäller sopsugen, så ansvarar samfälligheten Riberstad för biten från fastighetsgränsen till dockningspunkten.

Samfälligheten har också frivilligt tagit på sig uppgiften att hjälpa till med debiteringen för avfallshanteringen via sopsugen. Samfälligheten har gjort detta för att hålla nere kostnaderna för varje enskild medlem.

Så här ser sopsugsnedkasten ut: (Ett för matrester och ett för restavfall.)

Sopsugsnedkast

 

Sopsugsbilen stannar vid dockningspunkten. Tömningen av olika tankar i systemet styrs från sopsugsbilen. Sopsugsbilen fungerar som en jättestor dammsugare. De två avfallsfraktionerna hålls isär: Vid en hämtning så töms bara en typ av avfall, antingen matavfall eller restavfall.

Sopsugsbil

 

Kartan nedan visar visar vad som ingår i sektion 3, sopsug norr: (Dockningspunkten finns vid den stora röda cirkeln.

Sopsug norr

 

Kartan nedan visar visar vad som ingår i sektion 4, sopsug söder: (Dockningspunkten finns vid den stora röda cirkeln.)

Sopsug söder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.