Parkering

Riberstads ansvarsområde är markerat med rött i bilden ovan.

Följande gäller för parkering på samfällighetsföreningen Riberstads område

Hela området är en gågata vilket innebär att det råder ett generellt parkeringsförbud. Men av praktiska skäl görs undantag för:

  • Ur- och i-lastning
  • Kortare, ej upprepade besök på max en timme
  • Hantverksbilar under pågående arbete

Självklart ska ovanstående ske under ansvar och det åligger den som parkerar tillfälligt att se till att inga vägar, infart till hus och liknande blockeras.

Så länge detta fungerar ser styrelsen inga skäl till att använda externa parkeringsbolag för övervakning av området.

Om någon uppmärksammar bilar som bryter mot detta så var snäll och ta kontakt med Sofie Lejdström (sofielejdstrom@gmail.com, 070-486 23 12), styrelserepresentant med ansvar för trafikfrågor. Rapportera gärna registreringsnummer. Styrelsen kommer då att uppmärksamma ägaren på de regler som gäller.