Envac-avtalet i praktiken

Envac-avtalet om service på sopsugsanläggningar och tillhörande tankar började gälla i februari. Samfälligheten Riberstad kommer halvårsvis att få en sammanställning från Envac om vilka större åtgärder som har vidtagits rörande de olika tankarna under perioden. Däremot kommer samfälligheten inte att få kostnaderna specificerade.

Halvårsvis kommer samfälligheten även att få en sammanställning av hur stor del av kostnaderna som är hänförbara till de enskilda tankägarna respektive samfälligheten. Detta för att samfälligheten ska kunna uppdatera den fördelningsnyckel som bestämmer hur stor del av avtalet som ska belasta tankägarna respektive Riberstad. Om en större del kommer att ligga på tankägarna än tidigare kommer detta att kompenseras via sänkta samfällighetsavgifter. Kostnaderna för tankägarna gällande sopsugen kommer därmed att bli relativt konstant.

Restavfallstanken hos samfällighetsföreningen Sundet imploderade under sommaren. Envac har ombesörjt utplacering av kärl och ansvarar helt för byte av tank. Tanken kommer att kunna bytas utan grävning eftersom den gamla tanken plockas upp i delar och den nya sätts ihop under jord i det befintliga hålet. På grund av Envac-avtalet kommer ingen extra kostnad att belasta samfälligheten Sundet på grund av tankbytet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.