Styrelsemötet den 24:e augusti 2021

Ekonomi

Inom Riberstad har vi ett ”sopsugssystem” där köksavfall och restavfall slängs. Detta system sköts av Envac, via ett fullserviceavtal som kostar ca 700 000 per år. I denna service ligger utbyte av tankar, rör, service, underhåll mm. Fördelning av kostnaden för avtalet är baserat på den faktiska kostanden hos Envac. Det innebär att Riberstad får en samanställning på hur kostnaderna under året fördelats på tankägarna respektive Riberstad. Sedan tecknandet av avtalet 2016 har fördelningen legat på 26,2% på tankägarna och 73,8 på Riberstad (täcks av samfällighetsavgiften).

Vid den senaste genomgången visade det sig att ”tankägardelen” ökat till 28%. I praktiken är skillnaden liten men formellt så skall utfaktureringen till tankägarna öka eftersom ”Riberstad” inte får täcka ”tankägarnas” del.

En diskussion om detta kommer att föras på föreningsstämman i april 22.

Trafik

Behovet av att kunna utfärda parkeringsböter diskuteras med jämna mellanrum i styrelsen. Styrelsens uppfattning är att parkeringssituationen inom området inte är så illa att det behövs ett parkeringsbolag som bötfäller. Detta skulle nämligen också påverka flexibiliteten att kunna lasta ur och parkera bilen under kortare tid av praktiska skäl.

Styrelsen försöker också sätta ”parkeringslappar” på bilar som missköter friheten. En ”vänlig” lapp som informerar om reglerna. Oftast brukar detta räcka för att ändra beteendet. Det är också så att de flesta som parkerar fel är vi som bor här.

Vi diskuterande även problemet med elsparkcyklar. Alexander i styrelsen har en dialog med Malmö Stad för att utröna om det går att göra Riberstads gator till en låghastighetszon.

Utemiljö

Vi har fortfarande problem med några lampor – vår entreprenör (Hambert) är vidtalad.

Ett periodvis större problem är att Brf Bokens garage får in vatten på grund av rännorna som går mellan dagvattensystemet och den lilla ”Ostdammen” stoppas upp av löv och svämmar över. Hambert har informerats om detta.

Hambert ombeds också att återigen titta över de plåtar som ligger över dagvattenrännorna och som lossnar, vilket skapar buller.

Vindkraft

Riberstad har kontaktats angående byggandet av en vindkraftpark i Öresund. Det närmaste vindkraftverket kommer, om det blir av, att stå 5 km från ”Titanic”. Planen omfattar 20 verk med 1,4 km lucka i mellan. Styrelsen beslutade att inte engagera sig i ärendet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.