Att tänka på när fastigheten byter ägare

När fastigheten som är med i samfällighetsföreningen Riberstad byter ägare, så ska säljaren anmäla ägarbytet till samfälligheten (till exempel med ett mejl till riberstad@bizzbook.com ) så att framtida fakturor kommer till den nya ägaren. Samfälligheten behöver följande uppgifter:

  1. Vilken fastighet det gäller.
  2. Vilken dag ägarbytet sker.
  3. Kontaktuppgifter för de nya ägarna:
    1. Adress
    2. Telefon
    3. Personnummer

Vid ägarbyte måste säljare och köpare sinsemellan lösa vem som ska betala upplupen avgift, eftersom säljare och köpare under en övergångsperiod har ett gemensamt ansvar för att hela avgiften betalas vid rätt tidpunkt.

Säljaren bör informera köparen om att information om samfällighetsföreningen Riberstad finns på www.riberstad.se