Störning i sopsugen, norra delen av Riberstad

Envac, vår entreprenör som sköter tömningen av våra tankar (både matavfall och restavfall) har fått problem med tömningen av tankarna i norra delen av Bo01. Orsaken är att det läcker in vatten i rören. Dockan som berörs är den som ligger på Lilla Varvsgatan – vilket drabbar ca hälften av hushållen inom Riberstad.

Reparationen kommer att ta två veckor och under tiden kommer sopkärl att sättas ut.

Envac återkommer med när reparationen kommer att starta. Fram till dess kommer tömningen att ske som vanligt, men i samarbete med en vattensug som tömmer rören från vatten innan tankarna kan tömmas.