Lagning av sopsugarna – sopkärl i norra delen av området

Malmö kommun har beställt en ny tank till sopsugsrummet vid/under Hamnkontoret. Fram till dess att den nya tanken finns på plats, så används sopkärl vid Hamnkontoret.

I södra sopsugen finns det ett läckage som ska lagas. Lagningen beräknas inte ta lång tid, så där planerar man inte för att sätta ut sopkärl. Enligt planerna sker lagningen med start det 16:e april.

I norra sopsugen ska sektioneringsbrunnar utanför Pizzeria 01 flyttas från gatans mitt, så att man i framtiden inte behöver stänga av hela gatan för att göra en lagning. Denna lagning startar när södra sopsugen är lagad, och kommer att ta längre tid, så i norra området kommer sopkärl att sättas ut under en tid.

 

Sopsugsnedkast kommer att flyttas

Sopsugsnedkastet som idag sitter i ett förråd på en av tomterna i Packwerk-radhusen ska flyttas ut på Salongsgatan öster om Salongen 35 nu när bygget av Salongen 35 närmar sig sitt slut.

Jan Johansson på Fastighetskontoret skrev den 22 juni:

”Den 28 juni kommer vi preliminärt att börja arbetet med att koppla in den nya tanken vid Salongen 35. Från onsdag den 29/6 kan ni inte använda den gamla tankens nedkast(Björn förseglar ni luckorna?). Vi kommer att ställa tillfälliga kärl någonstans i närheten under tiden sopsugen är urkopplad. Om allt går väl bör den nya tanken vara inkopplad slutet V26 så den kan börja användas.”

Björn Ostberg på Envac (sopsugsleverantören) skrev den 23:e juni:

”Vi förseglar luckorna när det är dags att gräva av och locka den gamla ledningen.

Tyvärr så ligger alla våra fabriker back på leveranser innan semestern, så jag har inte fått ner det material vi behöver. Inte heller något leveransdatum. Jag bevakar detta och återkommer så fort jag hör något.”

Nu är det verkligen lönsamt att sortera organiskt avfall

Från VA Syd 2010-01-21

Sopsugen i Bo01-området har nedkast för både organiskt avfall och restavfall. För att stimulera utsorteringen av organiskt avfall har soptaxorna för 2010 ändrats radikalt, vilket innebär att det nu finns ett påtagligt ekonomiskt citament för att sortera ut det organiska avfallet. Numera gäller följande avgifter:

  • Organiskt avfall (matavfall): 100 kronor per ton
  • Restavfall (brännbart avfall): 906 kronor per ton

Läs mer: Avfallstaxa för flerfamiljshus – gäller från 1 januari 2010

Byte av sopsugsluckor för organiskt avfall

Tyvärr har informationen om byte av sopsugsluckor och själva genomförandet gått i otakt.

Som ni kanske vet så är det organiska avfallet från Västra Hamnen inte av bästa kvalité och i de flesta fall måste matavfallet klassas om till restavfall. Detta beror på att många slänger restavfall i fel nedkast.

Erfarenheter från Hammarby Sjöstad i Stockholm visar att om matavfallsluckan ”låses” och ett aktivt val måste göras för att slänga matavfall så blir matavfallsfraktionen betydligt renare och kan därmed klassas som matavfall. Behandlingsavgiften är väsentligt lägre för matavfall än för restavfall, och därför finns det ett ekonomiskt intresse i att få avfallet klassat som matavfall.

Riberstad Samfällighet håller just nu på att plocka fram ett underlag som visar hur mycket pengar vi kan spara med ett renare matavfall. Dessutom tittar vi på vilken typ av låscylinder och nyckel som kan användas och hur detta ska finansieras.

Inom kort kommer mer information i detta ämne.