Envac reparerar sopsugen

Envac kommer att reparera sopsugen nära Scaniaplatsen:

 • Start den 13:e mars 2017.
 • Reparationerna förväntas hålla på i två veckor.
 • Sektioneringar kommer att flyttas.
 • Under arbetets gång kommer Envac att belamra en yta nära Scaniaplatsen (öster om korsningen där Salongsgatan möter Lilla Varvsgatan, nära dammen) med följande:
  • En hjulbod
  • En 10-fotscontainer
  • Parkering till 1-2 fordon
  • Material