Utdebitering för Envacavtalet 2016 sker i december 2017

Riberstads styrelse upptäckte vid budgetprocessen inför 2018 att utdebiteringen av den del av kostnaden för Envacavtalet som respektive ”soptankägare” ansvarar för inte har verkställts av HSB Malmö. 

Tankägarnas andel av den totala kostnaden fördelas till respektive tankägare utifrån antalet hushåll som nyttjar respektive tank. Kostnaden per hushåll och år uppgår till 237 kronor för tankägarna.

Envacavtalet innebär i korthet att Envac övertog ansvaret och driften av vårt sopsugsystem från och med februari 2016. Tack vare avtalet slipper samfällighetsföreningen Riberstad (alla boende i området) den ekonomiska risk som det innebär att underhålla ett åldrande sopsugssystem. 

Kostnadsfördelningen mellan tankägarna och Riberstad grundar sig på den faktiska procentuella fördelningen av kostnader för sopsugen under 2014 och 15 – alltså på hur stor andel av de totala kostnaderna som hänför sig till tankägarna (till exempel kostnader för soptank, reparationer, service med mera) respektive Riberstad (underhåll och reparationer av system etc). Under 2016 och 2017 bär tankägarna därför 26,2% av den totala kostnaden för Envacavtalet.

Har du frågor om ovanstående är du välkommen att kontakta någon i styrelsen, till exempel: 

Tom Johnsson, Salongsgatan 58A (ordförande)
0705-949195
tom@manochfru.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.