Från styrelsemötet 9:e februari

Budgetarbetet är klart, det för väntade underskottet blir ca 70 000:-. Trots detta så har föreningen en hyfsat stark ekonomi. Dock är det sannolikt att det inför 2022 bör göras en mindre avgiftshöjning, något som inte gjorts på över 10 år.

Vi kan konstatera att det fortfarande är en del lampor som inte fungerar – trots påstötningar på Hambert (vår entreprenör). Hambert har dock lovat att skyndsamt avhjälpa problemet.

Brf Salongen 16 har uppmärksammat styrelsen på att de har läckande dagvattenrännor vilket gör att de har fått fukt i garaget (norra sidan). Detta skall åtgärdas innan vattnet sätts på igen i april. I steg ett tätas rännorna med fogmassa. Räcker inte detta kan ett rör läggas i rännan från dammarna förbi fastigheten.

Samfälligheten har fått en hemställan från Johan Robach, Brf Oskarsgrundet om att Riberstad bör engagera sig i att det byggs en större återvinningsstation på området samt att parkeringsvillkoren förändras på genomfartsgatan (Salongsgatan) så att hanterverkare etc skall kunna parkera. Vidare framfördes synpunkter på att de pollare som satts upp vid ”stenbelagda rampen vid grönområdet” vid Brf Boken ut mot Salongsgatan borde avlägsnas.

Då styrelsens verksamhet regleras av våra stadgar, stadgar som noga preciserar Riberstads ansvarsområden och då ovanstående punkter inte ingår i dessa har styrelsen, via Anders Adielsson, förklarat att dessa punkter ligger utanför våra ansvarsområden och att Oskarsgrundet därför måste ta upp detta direkt med Malmö Stad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.