Textskyltar hjälper dig hålla rätt hastighet i Bo01-området

Vid infarten till Bo01-området söderifrån eller från Turning Torso har gångfartsgateskyltarna kompletterats med textskyltar, som hjälper dig som bilist att komma ihåg den viktigaste regeln för en bil på en gångfartsgata:

GÅNGFARTSGATA
Kör i gångfart
7 km/tim

På samma sätt har de stora infarterna till gågatorna Salongsgatan och Sundspromenaden fått sina gågateskyltar kompletterade med följande hjälptext:

GÅGATA
Kör i gångfart
7 km/tim
Parkering förbjuden

Förhoppningen är att dessa påminnelser om de viktigaste reglerna för gångfartsgator och gågator ska hålla nere hastigheten på din bil i Bo01-området.

Detaljerade regler för gågata och gångfartsgata

I Trafikförordningen hittar vi följande mer detaljerade regler för gågata och gångfartsgata, som är bra att känna till både som bilist och som boende i södra Bo01-området:

8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m.
1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande.
1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.
   På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för
1. varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
2. transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
3. transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan, eller
4. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan. Förordning (2007:101).

Gärningar du bara kan bli bötfälld för på en gågata eller gångfartsgata

Läs mer om vilka olika typer av böter som polisen kan utdöma på gångfartsgator (som förr hette gårdsgator) och gågator hos TrafikJuristen (bötesbeloppen är från 2009-03-19, det är inte billigare idag).