Trafiken i området

Många kör för fort – vi måste föregå med gott exempel

…och hjälpas åt att informera.

Vår fantastiska plats på jorden skulle kunna vara en trygg och säker plats också med avseende på trafiken – om reglerna hade följts bättre. Rodergatan och Lilla Varvsgatan är gångfartsområde medan Salongsgatan och Sundspromenaden är gågata – och säkrare än så blir det inte.

Men alla har inte riktigt klart för sig vad det innebär. Eller så har de bara glömt det…

Gångfart gäller + total väjningsplikt

Det innebär egentligen att ingen parkering får ske. Men av praktiska skäl måste vi få lasta i och ur våra bilar. Och framförallt – all trafik måste ta hänsyn till de gående. Det är alltid fotgängarna som har rätt till väg och det åligger alltid föraren av bilen, mopeden eller cykeln att visa hänsyn till fotgängarna. Med andra ord, aldrig snabbare trafik än gångfart och total väjningsplikt.

Men…

Allt för många kör för fort, många gånger på grund av okunskap eller för att vi glömmer bort oss – vilket är mänskligt. Oavsett: Om vi som bor här visar ansvar och hjälps åt att informera taxi, budbilar mm så kan vi bidra till att göra trafiksituationen ännu bättre.

Skyltar?

Vi har provat att sätta upp skyltar. Trots att de passade in i vår miljö tog Malmö stad ner dem efter några dagar – och kvar stod vi med räkningen.

Väghinder?

De boende har då och då försökt att sätta ut blomkrukor och liknande men dessa har forslats bort – också av Malmö Stad.

Så vad gör vi?

Inom styrelsen är vi inte bara frustrerade – vi agerar också. Tommy Andersson har tagit på sig att arrangera ett möte med Malmö Stad (Lars Johansson) för att därigenom ta ett ”helhetsgrepp” över gatu- och trafikmiljön. Förhoppningsvis tillsammans med Malmö Stad.

På mötet kommer bland annat följande att diskuteras:

  • Hur begränsar vi hastigheten längs Salongsgatans huvudsträckning (som kommunen har hand om)?
  • Hur kan vi minska risken för barn när de kör ut från de små gränderna ut på Rodergatan – där trafiken till och från är både livlig och snabb?

Hur ser prognosen ut?

Bättre än innan eftersom de boende vid Barometergatan, Scaniaplatsen och Lilla Varvsgatan har lyckats få dit farthinder – åtminstone på försök.

Har du synpunkter eller frågor om trafiken i området, skriv till Tommy: tommy.andersson@devanto.se

Riberstad den 2 oktober 2017

Textskyltar hjälper dig hålla rätt hastighet i Bo01-området

Vid infarten till Bo01-området söderifrån eller från Turning Torso har gångfartsgateskyltarna kompletterats med textskyltar, som hjälper dig som bilist att komma ihåg den viktigaste regeln för en bil på en gångfartsgata:

GÅNGFARTSGATA
Kör i gångfart
7 km/tim

På samma sätt har de stora infarterna till gågatorna Salongsgatan och Sundspromenaden fått sina gågateskyltar kompletterade med följande hjälptext:

GÅGATA
Kör i gångfart
7 km/tim
Parkering förbjuden

Förhoppningen är att dessa påminnelser om de viktigaste reglerna för gångfartsgator och gågator ska hålla nere hastigheten på din bil i Bo01-området.

Detaljerade regler för gågata och gångfartsgata

I Trafikförordningen hittar vi följande mer detaljerade regler för gågata och gångfartsgata, som är bra att känna till både som bilist och som boende i södra Bo01-området:

8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m.
1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande.
1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.
   På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för
1. varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
2. transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
3. transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan, eller
4. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan. Förordning (2007:101).

Gärningar du bara kan bli bötfälld för på en gågata eller gångfartsgata

Läs mer om vilka olika typer av böter som polisen kan utdöma på gångfartsgator (som förr hette gårdsgator) och gågator hos TrafikJuristen (bötesbeloppen är från 2009-03-19, det är inte billigare idag).