Från styrelsemötet 29:e september 2020

Norrsidorna på markytorna, där det under höst och vinter ofta är halt på grund av alger, är nu bekämpade med Grön Fri.

Gatumiljön är inte perfekt, men olovlig parkering har minskat i området, kanske som en konsekvens av att samfälligheten har satt ”vänliga och förklarande” lappar på felparkerade fordon, som ofta ägs av boende i området.

Styrelsen bestämde sig för att uppmärksamma Hambert (vår entreprenör för utemiljön) på att de måste kolla belysningen mer regelbundet. Det är fortfarande problem på Salongsgatan 32 (Brf Boken) med felaktiga glödlampor som måste åtgärdas.

Brf Kajutan har vänt sig till Riberstad för att få hjälp med läckande fogar i dagvattenrännorna som sträcker sig runt fastigheten. Styrelsen har inspekterat och bett Hambert att åtgärda. Brf Kajutan misstänker att de läckande fogarna kan vara en bidragande orsak till att det tränger in fukt i deras källare. Problemet förstärks av att dagvatten från Aquapunkt 4 (ovala dammen vid Salongsgatan 58) har letts till kanalen via denna dagvattenledning. Därav har det kontinuerligt varit rinnande vatten i rännan, vilket ändrades omedelbart. Hambert kommer att täta fogarna inom kort.

För mer detaljerad information, kontakta ordföranden: tom@manochfru.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.